Unia Europejska

MAKOMA SPÓŁKA Z O.O. OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ZE ŚRODKÓW PROGRAMU SA.57015 (2020/N).TYTUŁ PROJEKTU:
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY. PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA. DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY
183 491,31PLN. CEL PROJEKTU: PROJEKT DOTYCZY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA
BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE WYSTĄPIŁY U PRZEDSIĘBIORCY WSKUTEK EPIDEMII COVID- 19